Artiklar. . .             Wasa Express [1]

"Här har jag samlat en del artiklar från olika dagstidningar!

"Premiär för den nya färjan m/s Wasa Express"

"Första gången i Vasa, urklipp från Vasabladet. Mikael Blombergs samling.

"Annons i Landsbygdensfolk april -65, Vasabladet majl -65 och VöråExpo -65, Johan Gräggs samling.

"Nöjesannons med Wasa Express, Lars-Jonny Landströms samling.

"Annons i Vasabladet oktober 1966, Mano Forsmans samling.

"Annons i Wasa teaters programblad 1967, Mano Forsmans samling.

M/s Wasa Express kolliderar med lastfartyg den 6 juli 1973!           Mikael Blombergs samling.

Artikel den 7/7 1973 i Sundsvalls tidning.

...fortsättning på ovanstående artikel!

Artikel den 8/7 samma tidning!

Notis i Vasabladet den 8/7.

M/s Wasa Express inleder trafiken med Jakob Lines 1974! Urklipp från Jakobstads tidning, Mikael Blombergs samling.

Slutseglat med m/s Wasa Express september 1975, och Botnia Express [1]! Urklipp från Jakobstads tidning, Mikael Blombergs samling.

 M/s Wasa Express säljes! Urklipp från Tom Johanssons samling.

 


Vasabåtarna -nostalgi!