Artiklar. . . Wasa Star

"Här har jag samlat en del artiklar rörande m/s Wasa Star från olika dagstidningar!

M/s Wasa Star anländer till Vasa första gången i juni 1981, samt en del andra öden!

Så skrev man i Svensk Sjöfartstidning 1981 om Staren! T. Johansson samling.

Artikel i Vasabladet, Mikael Blombergs samling.

Läs om Vasa hamns nya pir sommaren 1981.

Läs om m/s Wasa Stars grundstötning utanför Holmsund februari 1982.

Inredningen ombord, Tom Johanssons samling.

Slutseglat för M/S Wasa Star! T. Johanssons samling.

M/s Wasa Star, en sorglustig historia tyckte Sundsvalls borna! T. Johanssons samling.

Varvet som byggde Staren läggs ner, Tom Johanssons samling.

Text stycke från en okänd artikel, Tom Johanssons samling.

 

     

Vasabåtarna -nostalgi!