Historien...

 

Kvarkentrafiken har långa anor!

 

Båttrafiken över Kvarken är ingalunda något nytt fenomen. På 1500-talet och ännu tidigare seglade österbottniska skärgårdsbönder till Stockholm och andra ställen i Sverige med råg, smör, tjära och andra handelsvaror i lasten.

Kring mitten av 1800-talet hade Carl Gustaf Wolff i Vasa Nordens största rederi. På hans varv i Brändö byggdes 44 segelfartyg.

Eugen Wolff (1861-1937), son till Carl Gustaf, var en av ägarna till Finska ångfartyg AB, som främst trafikerade längs den finländska kusten.

År 1874 grundades i Vasa Ångfartygsaktiebolaget Gustaf Wasa, som under ett par årtionden trafikerade mellan Vasa, Sundsvall och Härnösand. Rederiet hade bland annat rätt att transportera värdepost mellan Finland och Sverige.

Regelbunden passagerartrafik över Kvarken har förekommit sedan 1830-talet.

Fram till andra världskriget var det i huvudsak svenska rederier som stod för passagerartransporterna. Ett undantag var Helsingforsrederiet Suomi Shipping Oy, som under 1947 körde mellan Vasa och Umeå med Pörtö, som året därpå köptes av det nybildade rederiet Vasa-Umeå AB.

 

Ur "Vasabladet" 1998-04-18


Vasabåtarna -nostalgi!