Historien -del 2!

"Flaggan finns på Vasa sjöhistoriska museum, foto O. Laakso.

 

 

 

 

 

 

 

Första resan avslutades för segel...

 

- Köp Pörtö! sa Helge von Schoultz, Wärtsiläs Vasadirektör, till pälshandlaren och direktören Toivo Asp.

Det var en kväll i mitten av maj 1948. De två herrarna satt på Vasa Handelsgille och åt middag. Direktör Asp funderade några minuter. Om sjöfart och rederiverksamhet visste han i stort sett ingenting, det var inte hans gebit. Men förslaget lockade.

- Reservera fartyget, så får jag se vad jag kan göra, sa Toivo Asp.

Dagen därpå berättade han som sin idé för direktörskollegan Börje Lindeman på Aino Lindeman AB. Där blev det napp. Börje Lindeman var i sin tur släkt med fru Gunvor Neunstedt i Gamlakarleby. Hon var doktor Ragnar Neunstedts änka. Hon hade pengar.

Den 20 maj 1948 grundades rederibolaget Vasa-Umeå AB. Aktiekapitalet var en miljon mark. Styrelsens ordförande blev Gunvor Neunstedt. Hon ägde 47 av 100 aktier. VD blev Toivo Asp som ägde 38 aktier. Börje Lindeman ägde 15 aktier. Samma dag köpte det nya rederibolaget ångfartyget Pörtö för 4 750 000 mark.

Den 28 maj lade Pörtö, eller Turisten som var hennes nya namn, ut från inre hamnen i Vasa på sin första resa till Umeå. Vindstyrkan var sju beaufort. De flesta av de 25 passagerarna blev sjösjuka. Vattnet skvalpade på golvet nere i matsalen. Utanför Holmögadd blev det stopp i maskin. Lyckligtvis hittade besättningen det gamla seglet och hissade det. Så seglade ångfartyget in mot Umeå. Den sista biten bogserades hon av svenska tullens fartyg.

Återresan gick betydligt bättre, men ankomsten till Vasa blev flera timmar försenad. Dagen avslutades med en fest på Strandpaviljongen.

Under säsongen 1948 gjordes ytterligare 41 turer mellan Vasa och Umeå. Passagerarantalet var 6690. Biljett- och fraktintäkterna uppgick till drygt sex miljoner mark. Intäkterna från restaurangen var nästan 800 000 mark. Rederibolagets vinst det året uppgick till 254 258 mark och 50 penni.

Namnet "Turisten" slog aldrig igenom. Alla talade om Pörtö. Det var så folk hade lärt känna fartyget som redan under säsongen 1947 hade seglat mellan Vasa och Sverige, men då under ett rederi i Helsingfors.

Så här fortsatte det:

1958 Merivienti Oy, ett dotterbolag till skogskoncernen Enso-Gutzeit, köper aktiemajoriteten i Vasa-Umeå AB. Det tillför rederiet nytt kapital och kontakter till penningstarka kretsar. Tonnaget ökas med Korsholm III, den första egentliga bilfärjan i Kvarkentrafik, plats för 35 bilar.

1960 Rederibolaget Vasa-Umeå AB grundar en egen resebyrå, Polaris.

1962 Vasa-Umeå AB beställer sitt första och enda nybygge, fraktfartyget Vaasa. Fartyget såldes två år senare till ett norskt rederi.

1965 Rederiets namn ändras till Vaasa-Umeå AB.

1966 100 000 passagerare under en säsong.

1967 Vaasa-Umeå AB inleder trafik mellan Vasa-Sundsvall.

1971 Linjen Björneborg-Sundsvall öppnas. Lades ner efter två säsonger pga olönsamhet.

1972 Scania Express sätts in i året om-trafik. Rederiet ägde fyra andra färjor; Wasa, Botnia, Fenno och Polar Express.

1979 Enso-Gutzeit köper resten av aktierna och rederiets namn ändras till Oy Vaasanlaivat-Vasabåtarna AB.

1981 Rederiet köper Wasa Star som blir den första egentliga storfärjan i Kvarkentrafik.

1982 Rederi AB Sally köper Vasabåtarna AB, namnet kvarstod dock.

1989 Rederi AB Sally övertas av rederi AB Effjohn (En sammanslagning mellan Finska Ångfartygs AB eller Effoa och rederi AB Johnson Line).

1989 Vasabåtarna köper Jakob Lines AB (grundat 1969) av Jakobstads stad.

1989 Konkurrens av KG Line på Vasa-Umeålinjen.

1990 Vasabåtarna övertar KG Lines Scandinavia.

1991 Vasabåtarna överförs till Silja Line och byter namn till Wasa Line AB.

1991 Rederiet köper Wasa King, som skulle bli stommen i Kvarkentrafiken på 90-talet. Ekonomiska svårigheter gör att fartyget måste säljas 1993. Wasa King blir Estonia.

1993 Silja Line övertar Wasa Line. Flyttningen av administration, bokning och lager från Vasa till Helsingfors och Åbo inleds.

1996 Sundsvallslinjen upphör.

2000 Vid juletid upphör Vasa-Umeålinjen och en epok går i graven.

Ur "Vasabladet" 1998-04-18


Vasabåtarna -nostalgi!