Färdvägarna över Bottenhavet !

Här nedan ser Du hur rutterna var under början av 70-talet.

Rutten Björneborg-Sundsvall öppnades 1971 men lades ner två år senare p.g.a olönsamhet.

Tidtabellen för dessa rutter var:

  • Vasa-Umeå 4h.

  • Vasa Ö-vik 6h.

  • Vasa-Sundsvall 9h.

  • Björneborg-Sundsvall 9h.

I dag finns ingen rutt kvar längre!


Vasabåtarna -nostalgi!