Man illustrerade väldigt fint en gång i tiden om hur resan och allt runt omkring på Bottenhavet var.

Bland dessa fakta nedan plus bilden så kan du läsa om hur det var att resa på 70-talet!

Eftersom bilden nedan är manipulerad så skriver jag dessa fakta!

Vasabåtarnas färjor är finska och utgör alltså finskt territorium. Finsk lag gäller på färjorna, vid behov.

Vasa skärgård är vidsträckt men lättnavigerad. Det behövs bara 4 riktiga kursändringar på rutten Vasa-Umeå, 5 på Vasa-Sundsvall.

Isen i Bottenviken blir sällan tjockare än 50 cm. Vid kraftig vind uppstår mångdubbelt tjockare packisbälten, som kan vara mycket svårforcerade.

Tidvattnet i Bottenhavet och Östersjön är väldigt svagt. Största skillnad mellan ebb och flod är cirka 20 cm.

Djurlivet kring Bottenviken är inte vad det varit. Ibland ser man sälar på de yttre skären och någon havsörn över de finska öarna.

Avståndet i öppet vatten mellan Vasa och Umeå (yttersta landen Utgrynnan och Nordvalen) är bara 18,5 km. Det finns alltså inte plats för för något internationellt vatten mellan territorialgränserna.

Sundsvallsbåten passerar det största djupet i Bottenhavet och den näst djupaste delen av hela Östersjön. Sydost om Ulvön är djupet 293 meter.

Bottenhavet är ett »osaltat« hav. Salthalten i Bottenviken är ca. 3,5 promille, i Bottenhavet 5,5 promille. Längs svenska ostkusten är värdena ca. 1 promille lägre. I Medelhavet är salthalten 35-40 promille.

Vill du sportfiska i Vasa skärgård måste du ha statligt och ibland även lokalt fiskekort. Meta får man göra utan kort. Finska amatörfiskare får bara lägga ut tre nät åt gången!

Avståndet sjövägen Vasa-Umeå är 96,8 km (52,3 sjömil). Vasa är alltså Umeås närmaste grannstad.

Rutten Umeå-Vasa går på tröskeln mellan Bottenviken i norr och Bottenhavet i söder. Tröskeldjupet är ungefär 25 meter.

Nordvalen är Bottenvikens livligaste »gatukorsning«. I det smala sundet möts praktiskt taget all nord-sydlig trafik i Bottenviken. Vid samtidig avgång från Vasa och Umeå möts Vasabåtarna halvvägs vid Norrskär.

Läs mer på bilden!

Vasabåtarna -nostalgi!