"Edit: När jag skrev den här sidan så fanns det inga planer med något forsatt wasaline eller liknande. Så därför kanske texten ter sig lite underligt. //Kenneth
 

"Det fanns visst funderingar på hur kvarkentrafiken skulle utvecklas...

"I det blå. Så här kunde en 2000-talets Kvarkenfärja se ut - högst vanlig utanpå alltså. Det nya finns på insidan: Motorer med katalysatorer som gör att miljöpåfrestningarna blir mindre och svängbara, eldrivna propellrar samt andra tekniska detaljer som gör driften mer ekonomisk. Modellfärjan är i samma storleksklass som Wasa Jubilee, 130 m lång och 25 m bred."
 

Färjan här ovan finns inte och kommer aldrig att finnas.

Den är en idé om hur en framtida Kvarkenfärja kan se ut. Modellen är framtagen med hjälp av uppgifter från Kverkenrådets utredning om livet efter taxfree.

Frågor som Kvarkenrådet söker svar på är bland annat: Vad finns kvar om den skattefria försäljningen på färjorna upphör 1999? Hur många och vilka är de som åker med färja från Vasa till Sverige och tvärtom? Hur mycket gods ska transporteras?

Utredningen  strävar också efter att ta i beaktande förändrade krav på 2000-talets färjetrafik i allmänhet och Kvarkentrafiken i synnerhet. Kraven omfattar allt från bättre säkerhet och stabilitet till miljövänligare motorer och en mera ekonomisk drift. Kvarkenrådet har låtit Silja Line ta fram modellen.

Enligt Taito Rintala, direktör för Silja Lines Vasatrafik, skulle det kosta cirka 450 miljoner mark att bygga en ny färja enligt de nya kraven.

-Det har vi inte råd med. Men 200 miljoner mark har vi, säger Taito Rintala. Det är ungefär vad det skulle kosta att bygga om Wasa Jubilee till en Kvarkenfärja som lämpar sig för 2000-talet.

Modellfärjan är ungefär i samma storleksklass som Wasa Jubilee; ungefär 130 meter lång, 25 meter bred och 15 000 bruttoregister ton stor.

"Ur Vasabladet 18/4 1998.


Vasabåtarna -nostalgi!