I trafik: 1948
S/s Turisten, men i folkmun och bolagspapper mest känd som Pörtö)
Byggår: 1884 av Atlas varv i Brynäs, Gävle, för Ångfartygs-bolaget Svartsjölandet i Stockholm.
Längd: 32,00 m     
Bredd: 5,7 m    
Djup: 2,20 m
Brt: 102      
Netto: 42     
Dwt: 100
Maskin: 198 hk kompundmaskin från AB Atlas i Sthlm.
Fart: 10 knop

Passagerare: 120   
Matsal för 20 pers. 
Inga bäddar.
Befälhavare: Gunnar Berlin

Maskinchef: N. Sonjalahti
Besättning på sammanlagt 18 pers.
 
Tidigare namn: Hillersjö 1884-1913, Hesselby 1914-1935, Toimi 1935-1945, Pörtö 1945-1948, Turisten 1948, Pörtö 1948-

 

Historik:

Hillersjö byggdes för linjen Stockholm-Hillersjö. Hon trafikerade den linjen till 1927, men vikarierade även på andra linjer. Hon hade bakåtlutande förstäv som en pansarkryssare (men utan ramm) och var därför lätt att särskilja från andra små ångare. Redan 1885 ombildades rederiet till Ångfartygs AB Gamla Svartsjölandet. Fartyget fick 1914 namnet Hesselby. Efter en sammanslagning hette rederiet Drottningholm-Fittjabolaget från 1916. Det blev Trafik AB Mälaren-Hjälmaren 1925.

Bolaget likviderades 1934 och Hesselby såldes till Stockholm och hamnade i det nybildade Rederi B Mälartrafik. Hon såldes till Meritoimi OY i Åbo 1935 för att byggas om till pråm, men planerna ändrades. Hon fick behålla panna och maskin och sattes som Toimi i trafik på rutten Åbo-Hangö-Helsingfors.

När Delet gick på grund i november 1937 planerade Meritoimi att sätta in Toimi som lastbåt på Åbo-Degerby-Mariehamn. Toimis egen lindriga grundstötning vid Hästö-Busö i Nylands skärgård och isläggningen satte stopp för planerna.

Under kriget blir Åbo-Helsingfors trafiken avbruten och i mars 1943 säljs Toimi till Northern Steamship Co. I november 1943 går hon i trafik på Mariehamn, expedierad av Meritoimi.

I maj 1944 säljs hon till Gunnar Edwards i Lovisa för AB Triton OY under bildande, Enligt kontraktet får fartyget inte trafikera linjen Helsingfors-Åbo-Mariehamn. I juni blir AB Triton OY ägare. Hösten 1944 går Toimi ett tag på linjen Åbo-Iniö-Brändö i stället för Wellamo. I november och december 1944 går hon igen i trafik på Mariehamn. Även nu expedieras hon av Meritoimi. 

OY Suomi Shipping AB (C S Bergström) i Helsingfors blir ägare i maj 1945 och fartyget blir Pörtö. Hon sätts in på traden Helsingfors-Lovisa via Fagerö m.fl bryggor med två veckoturer. Nästa år gör hon tre veckoturer på Lovisa och dessutom tre på den kortare rutten Helsingfors-Borgå.

Från 1946 ägdes hon av dotterbolaget OY Suomi Tug Co AB. I juni 1947 sattes hon in på linjen Vasa-Umeå. Sex timmar tog resan och hon gjorde två turer i veckan. Ca 2 000 passagerare reste med henne den första sommaren. Under vintern moderniseras hon, bl a med slingerkölar. Hon överläts på våren 1948 till det nybildade Rederi Vasa-Umeå. Turisten blev inregistrerat som nytt namn men man återgick till att använda namnet Pörtö. Hon hade certifikat för 120 passagerare på Kvarken men bara sittplatser för 20 i matsalen. Man lär ibland ha hissat stödsegel för att dämpa rullningen på Kvarkens vågor, så måhända var matsalen tillräcklig vid sådana tillfällen.

Pörtö (Turisten) visade sig vara för liten på den expanderande rutten och ersattes nästa säsong av nytt tonnage. Hon utbjöds till salu 1950 men såldes först 1953 till AB Kronvik OY i Vasa. Hon blev logementsfartyg och senare pråm. Hon togs ur registret 1957, sjönk i Vasa 1959, bärgades och höggs upp 1960.

[En svensk passagerarångare Turisten (1) trafikerade linjen Umeå-Vasa 1918-1940. Det har även funnits ångslupar i Finland med namnet Turisten]
Mer historia:

Levererades 1884 till Ångfartygs Ab Svartsjölandet. 

1884. Insatt mellan Stockholm - Hillersjö.
1895. Rederiet byter namn till Ångfartygs Ab Gamla Svartsjölandet.

1914. Omdöpt till HESSELBY.
1917. Bytte rederiet namn till Ångfartygs Ab Drottningholm-Fittja.

1925. Rederiet byter namn till Trafik AB Mälaren-Hjälmaren.
1934. Rederiet går i konkurs.

1934. Såld till Rederi Ab Mälartrafik.
1935. Såld till Meritoimi Oy, Åbo, Finland. Omdöpt till TOIMI.

1935. Insatt mellan Åbo - Hangö - Helsingfors.
1937 11. Lindrig grundstötning vid Hästö-Busö i Nylands skärgård.

1942 03. Såld till Northern Steamship Co Ltd, Helsingfors, Finland.
1943 11. Insatt mellan Åbo - Mariehamn.

1944 05. Såld till Gunnar Edwards, Lovisa.
1944 06. Registrerad ägare, Ab Triton Oy, Borgå, Finland.

1944. Hösten, Insatt mellan Åbo - Iniö - Brändö.
1944 11 - 1944 12. Insatt mellan Helsingfors - Åbo - Mariehamn.

1945 05. Såld till Oy Suomi Shipping AB (C S Bergström), Helsingfors, Finland. Omdöpt till PÖRTÖ.
1945 05. Insatt mellan Helsingfors - Fagerö - Lovisa.

1946. Överförd till OY Suomi Tug Co AB, Helsingfors, Finland.
1947 06 15. Ankom Vasa.

1947 06 27 - 1947 09 05. Insatt mellan Vasa - Umeå.
1948 05 20. Såld till Oy Rederi Vasa-Umeå Ab, Vasa, Finland. Omdöpt till TURISTEN.

1948 05 28. Insatt mellan Vasa - Umeå. Fartyget får maskinhaveri på första resan och bogseras in till Holmsund.
1948 09 11. Sista dagen i trafik.

1948 09. Upplagd vid Smulteröslip, Vasa. Samt satt till försäljning.
1953. Såld till AB Kronvik OY, Vasa, Finland.

1953. Ombyggd till logementsfartyg, senare till pråm.
1957. Ströks fartyget ur registret.

1959. Sjönk i Vasa.
1960. Bärgades och höggs upp.

s/s Hillersjö


Munkbrokajen augusti 1885.

Svartsjö slott. Troligen Hillersjö vid bryggan.

Hillersjö bakom nya Hillersjö, vykort 1900.

.

Vykort, s/s Hillersjö längst bort
 


S/s Hillersjö i Munkbrohamnen 1903, vykort från Tom Johanssons samling.


S/s Hillersjö, från Mikael Blombergs samling.


 


Okänd.


Stockholm.

  Okänd.
Vårfloden i Mälaren 1904, Munkbrohamnen, Stockholm.

Vårfloden i Mälaren 1904, Munkbrohamnen, Stockholm.

Riddarfjärden

Mälartorget januari 1913

S/s Hillersjö, vykort Munkbrohamnen.
   

s/s Hesselby


Foto E Sarfves.

Foto Erik Holmberg.

Foto Plahn.

1914, foto K Ransell.

1917, Foto Erik Holmberg.

S/s Hesselby vid Mälartorget, 1926.

Vykort.

s/s Toimi


Kimito ön på 1930 talet.

Passagerare på Toimi.

S/s Toimi, från Mikael Blombergs samling.

Åbo.
 
   
November 1937. Lindrig grundstötning vid Hästö-Busö i Nylands skärgård.Foto M Nylund.

s/s Pörtö


Tidningsurklipp från dagstidningen "Vaasa" om s/s Pörtös första avresa till Sverige 1948. Ombord fanns 40 passagerare. Texten tyvärr på finska. Urklipp från Mikael Blombergs samling.


Vykort 1948.


Foto Vasabåtarna.


Ombord på fartyget. Statslotsen August West från Bergö längst till höger. Från Mikael Blombergs samling.


Sveabolagets s/s Njord och Turisten (Pörtö) i hamn, vykort Olavi Laaksos samling.

 

 

Vasabåtarna -nostalgi!
© Kenneth Herrgård
Sidan uppdaterad 2024-01-17