Här kan du se tidtabeller från femtio/sextio och sjuttitalet!

 

 

 

 

1952

1956

»Tidtabell«

»Tidtabell/prislista«

»Prislista«

1958

1959

1961

1963

1964

1965

»Tidtabell«

»Tidtabell 1«,
sid2
sid3

»Tidtabell 1«,  sid2,  sid3, sid4, sid5 

»Tidtabell 1«,  sid2,  sid3, sid4, sid5, sid6

»Tidtabell«

»Tidtabell 1«,  sid2,  sid3, sid4,

»Prislista«

»Prislista«

»Prislista1,

»Prislista«

»Prislista«

1966

1966/67

1967

1968

1968/69

1969

»Tidtabell«

»Prislista«

»Tidtabell«

»Prislista«

»Tidtabell«

»Prislista«

»Tidtabell« »Tidtabell«

»Tidtabell«

»Prislista«

»Tidtabell« »Tidtabell«
»Tidtabell« »Tidtabell«
»Tidtabell« »Tidtabell«
»Tidtabell« »Tidtabell« »Tidtabell«

1969/70

1970

1971

1972

1972/73

1973

 

»Tidtabell«

»Prislista«

»Tidtabell 1 sid2 sid3  sid4«

»Tidtabell«

»Tidtabell«

»Prislista«

»Prislista«

»Tidtabell«

»Prislista«

»Prislista«

»Tidtabell 1, sid 2«

»Prislista«

»Extra1, extra2, extra3«
»Tidtabell 1 sid2 sid3  sid4«

»Tidtabell«

»Prislista«

»Mitt uppslag«

»Mitt uppslag«, »Tidtabell, »Tidtabell, »Prislista«

»Prislista«

»Tidtabell/prislista«

1974

1975

1976

1977

1978

1979

»Tidtabell/pris«

»Tidtabell«

»Tidtabell«

»Tidtabell«

»Tidtabell«

»Tidtabell«

»Prislista«

»Prislista«

»Prislista«

»Prislista«

»Tidtabell/pris«

»Tidtabell«

»Tidtabell«

»Tidtabell«

»Tidtabell«

»Tidtabell«

»Prislista« »Prislista« »Prislista« »Prislista« »Prislista«

Vasabåtarna -nostalgi!
© Kenneth Herrgård
Sidan senast uppdaterad 2024-03-10