Bilder från utställningen om:
M/s VIKING SALLY -WASA KING-ESTONIA

"10 år har gått sedan katastrofen, bilderna från Vasa sjömuseum
 och fotat har Olavi Laakso gjort.

 
Överblick av utställningen. Annons i Vasabladet februari 1991.
 
Tidningsartiklar, en del på finska. Flaggskiftet i Åbo januari 1993
Modellen av fartyget.  

Vasabåtarna -nostalgi!