I trafik: 1955-62
Byggår: 1893 av Björneborgs Mekaniska Verkstad, W Rosenlew&Co, Björneborg Finland som s/s Frederick Wilhelm.
Längd: 40,45 m     
Bredd
: 7 m    
Djup
: 2,86 m   

Tidigare namn: Fredrik Wilhelm 1893-1913, Viola 1913-1955, Korsholm II 1955-1962, Korsholm 1962-1968, Messina I 1968-1998
Brt: 324       
Netto
: 163     
Dwt:
140
Maskin: 375 hk kompoundmaskin av varvets tillverkning. Senare anges i Skeppslitan 400 hk.

Fart:
10 knop      Bilar: 10     Pass: 200
Matsal för 45 pers.     
Kafé för 20 pers.
Hytter för 14 pers.
Befälhavare: Ivar Kjellberg 1955, K-G Jakobsson 1956-maj 1958, Kaj Shauman 13/6-5/7 1958, Evert Nyman 6/6 juli 1958, Louis Donald Fock aug 1958. Evert Nyman 1959. Lars Onnela 1960-62.
Maskinchefer: Runar Olin 1955, Erik Backlund 1956, Helmer Staaf 1957-juni 1958, J. Öster 07-10 1958. Robert Hammarström 1959-1960 Edvin Ståhl, 1961-62.
"Som förstärkning till Korsholm I införskaffades Korsholm II.

 

Historik:

Fredrik Wilhelm var ett för sin tid modernt fartyg med elektrisk belysning som nymodighet. Hon hade genomgående huvuddäck, långt promenaddäck (poop) och back. På båtdäck fanns den öppna bryggan med soltak. De eleganta linjerna markerades av lutande skorsten och två lutande master, den förliga försedd med lastbom. I en tidning beskrevs hon som "Finlands elegantaste fartyg, med elektricitetskastare i fören".
   Rederiet, som även ägde varvet, hade låtit bygga Fredrik Wilhelm för rutten Björneborg -Raumo -Nystad -Åbo -Hangö -Helsingfors -Lovisa -Kotka -Viborg. När hon säljs till Wasa-Nordsjö Ångbåts AB 1897 blir det i stället Vasa -Kristinestad -Björneborg -Raumo -Nystad -Mariehamn -Stockholm men även Åbo -Hangö -Helsingfors. På hösten 1900 utsträcks rutten ända till Torneå. Men konkurrensen i Bottenviken är hård och Fredrik Wilhelm återgår till sin stamlinje Björneborg-Viborg, med turer till Stockholm om somrarna.

Under 1902 ligger hon upplagd i Åbo, till salu. I september köps hon tillbaka av Rosenlew&Co och kommer tillbaka till rutten Björneborg-Viborg. I april 1905 säljs rederiets fartyg till Åbo Läns Kustångbåts AB. De nya ägarna sätter in Fredrik Wilhelm på linjen Åbo-Viborg, nu även löpande Dalsbruk och Fredrikshamn utöver de tidigare nämnda orterna. Från 1910 går hon på långrutten Vasa-Åbo-Viborg tillsammans med andra av rederiets fartyg.
   Hon säljs 1913 till Helsingfors Ångfartygs AB och får nu namnet Viola. Hon går på traden Helsingfors-Reval tills världskriget sätter stopp för trafiken. I april 1917 bordas hon i Helsingfors av revolutionära ryska matroser som bildar Baltiska flottans centralkomitté, Tsentrobalt. Hon blir liggandes i Helsingfors som stabsfartyg för Tsentrobalt.

När hon återlämnas 1918 har rederiet köpts av FÅA. Det uppgår i FÅA 1920. Viola fortsätter med resorna till Reval, dessutom gör hon veckoslutsresor Helsingfors-Hogland.
   Andra världskriget sätter också stopp för hennes trafik i Finska viken. Viola läggs upp i Åbo men säljs 1940 till Ålandsbolaget närstående intressenter. Nästa år överförs hon till Ålandsbolaget. Hon sätts in i Ålandstrafiken som ersättare för Ålands Express och Åland I som bolaget har sålt. Tillsammans med Åland II och Porthan gör Viola sex veckoturer Åbo-
skärgården-Mariehamn, två veckoturer går södra vägen.

Under våren 1945 är förhållandena kaotiska för Ålandsbolaget. Viola har varit rekvirerad av den allierade kontrollkommissionen sedan oktober 1944. Porthan blir krigsskadestånd och först i september kommer Viola i trafik igen. I fortsättningen går Viola södra vägen och Åland II norra.
   Sommaren 1947 går Viola ett tag på Åbo-
Mariehamn-Stockholm. Hon har 38 hyttplatser i I och II klass. Hon tar post i Degerby men anlöper inga mellanliggande bryggor. Tidtabellen är sådan att Stockholm-Mariehamn blir dagsresa. Stockholmsturerna upprepas nästa sommar när Ålandsbolaget fått Åland III. När rederiet fått lastbåtarna von Konow och Snäckö blir Viola sommarbåt. 

   I februari 1955 säljs hon till Rederi AB Vasa-Umeå i Vasa då man vid en extra bolagsstämma den 24 januari beslöt att inköpa Viola för 5 miljoner mk, varav kontant erlades 3 miljoner och återstoden med tre månaders växel. Hon seglades senare upp till Vasa av rederiets manskap i maj. Efter kriget hade trafiken över Kvarken återupptagits med växande framgång och ökande konkurrens. Viola blir under namnet Korsholm II rederiets tredje fartyg. Hon går på linjen Vasa-Umeå men gör också en tur i veckan på Vasa-
Örnsköldsvik, sommaren 1956 dessutom Vasa-Härnösand. Till säsongen 1957 hade hon fått oljeeldning. Hon har också fått större lastlucka och kan nu lasta åtta bilar i stället för två!
 
   Viola förfulades under åren. Först försvann de lutande masterna och ersattes av en rak mast på backen med kraftigare lastbom. Sedan blev bryggan försedd med navigationshytt, under den tillkom 1946 ett kafé på förkant av promenaddäcket. När hon byggdes om till oljeeldning fick hon rak skorsten. 
   Vasa-Umeå rederiet expanderade och beställde t o m nybyggen. Korsholm II såldes 1962 till finska flottan för 3,5 miljoner mk och blev stabs- och moderfartyg för Sjöstridskrafterna. Efter fem år såldes hon till en upphuggningsfirma i Åbo för 7000 mk. Till efterträdare köpte flottan hennes efterträdare i Kvarkentrafiken, Korsholm III. Både II:an och III:an hette bara Korsholm under tiden i flottan. Vår Korsholm byggdes om till motordriven sandpråm och registrerades i Pargas som Messina I. Hon finns fortfarande (år 2003) i Skeppslistan, sedan 1978 hemmahörande i Kimito, Finland. Hennes utseende kan studeras i den illustrerade (inofficiella) skeppslistan. Själva fartyget försvann dock 1998 i upphuggningsdockan i Tykö i Bjärnå.

Mer historia:

Levererades 7 juni 1893 till W. Rosenlew & Co. Björneborg, Finland.

1893. Insatt mellan Björneborg - Rauma - Nystad - Åbo - Hangö - Helsingfors - Lovisa - Kotka - Viborg.
1897. Övertagen av  Wasa-Nordsjö Ångbåts Ab, Vasa, Finland. 
1897. Övertagen av Wasa - Nordsjö Ångbåts Ab, Vasa. Insatt mellan Vasa - Kristinestad - Björneborg - Rauma -
Nystad - Mariehamn - Stockholm, men även Åbo - Hangö - Helsingfors.

1900. Under hösten utsträcks turerna till Torneå.
1902. Såld till W. Rosenlew & Co. Björneborg, Finland efter legat upplagd ett tag i Åbo.
1902. Insatt mellan Björneborg - Viborg.

1905 04 27. Övertagen av Åbo Läns Kustångbåts Ab, Åbo. Insatt mellan Åbo - Viborg.
1910. Insatt mellan Vasa - Åbo - Viborg.

1913. Såld till Helsingfors Ångfartygs Ab, Helsingfors, Finland. Omdöpt till VIOLA. Insatt mellan Helsingfors - Tallinn.

1917 04 28. Övertagen av ryska Marinen som förläggningsfartyg för Tsentrobalt i Helsingfors.
1918 04 13. Övergiven av ryssarna i Helsingfors. Åter till Helsingfors Ångfartygs Ab, Helsingfors.
1920. Rederiet uppgår i Finska Ångfartygs Ab, Helsingfors, Finland. Insatt mellan Helsingfors - Tallinn, samt veckoslutskryssningar till Hogland.

1940 10 18. Såld till Fritz A Westerlund, Åbo, efter ha legat upplagd i Åbo sedan krigsutbrottet.
1941 07 31. Överförd till Ångbåts Ab Åland, Åbo. Insatt mellan Åbo - Mariehamn.
1944 10. VIOLA rekvirerad av den allierade kontrollkomissionen.

1945 09. Återlevererad till ägarna och insatt mellan Åbo - Mariehamn.
1946. Ombyggd med ett café på förkant av promenaddäcket.
1947 07 - 1947 10.  Insatt mellan Åbo - Mariehamn - Stockholm, även Degerby på Åland angjordes för att ta upp post.

1948 06 - 1948 07. Insatt mellan Åbo - Mariehamn - Stockholm.
1955 02 26. Såld till Rederi Ab Wasa-Umeå - Varustamo Oy Vaasa-Uumaja, Vasa, Finland för FIM 5 milj. 

1955 05. Omdöpt till KORSHOLM II efter ha övertagits i Åbo.

1955 05 23 - 1955 10 01. Insatt mellan Vasa - Umeå, premiärturen försenad med två veckor på grund av isläget i Kvarken
1955 06 02. Öppnar Vasabåtarna den nya linjen Vasa - Örnsköldsvik.
1956 05 20 - 1956 09 28. Insatt mellan Vasa - Umeå.

1956 06 12. Startar nya linjen mellan Vasa - Härnösand. Men linjen läggs ner 8 augusti samma åt på grund av dålig lönsamhet.
1956 06. Gjorde två charter kryssningar mellan Kristinestad - Sundsvall.
1956. Under hösten moderniseras fartyget för att kunna ta fler bilar, samt förses samtidigt med oljeeldning.

1957 05 20 - 1957 09 28. Insatt mellan Vasa - Umeå. 
1957 06. Uthyrd för resa Kristinestad - Sundsvall.
1958. Insatt i sommartrafik mellan Vasa - Umeå/Örnsköldsvik.

1961. Även sommartrafik Vasa - Holmsund.
1962 10 18. Såld till Suomen Merivoimat, som modersfartyg. Pris FIM 3,5 milj.
1967. Såld på auktion till Kaarinan Romuliike, Åbo för FIM 7 000.

1968. Ombyggd i Åbo till lastfartyg för grus- och sandtransporter. Ett lastrum och grönmålad.
1968 10 29. Omdöpt till MESSINA I. Registrerad på Laivanisännistöythiö Messina, Pargas.
1978 05 01. Såld till Herald Gustavsson, Kimito.

1998. Upphuggen i Tykö.
 

s/s Fredrik Wilhelm

S/s Fredrik Wilhelm, vykort från Tom Johanssons samling.   S/s Fredrik Wilhelm, vykort från Olavi Laaksos samling. S/s Fredrik Wilhelm. S/s Fredrik Wilhelm.
S/s Fredrik Wilhelm.     Björneborg.
Rauma. Kristinestad. Nystad. Orginal foto och sen som vykort.
s/s Viola
Viola 1914, vykort egen samling. Vykort egen samling. Södra hamnen Helsingfors 1931. S/s Viola i Västra hamnen Mariehamn maj 1946, foto Birger Lundsten.
  Viola i Åbo. Bild från Mikael Blombergs samling.    Östra hamnen i Mariehamn maj 1949, bild från egen samling.
   
S/s Ariadne, Oihonna och Viola.        
s/s Korsholm II
-Premiär för Korsholm II! I tidningen Vaasa stod följande att läsa: "Vasas tredje till Sverige trafikerande passagerarfartyg avgick i går på sin första resa mot Umeå. På första resan följde 43 passagerare, varav 16 utländska. - På vår bild är "Korsholm II" vid kl. 11 tiden lossad från kajen och resan mot Umeå börjar", urklipp från Olavi Laaksos samling.
Inre hamnen Vasa. Här ligger Ragne, Örnen, Korsholm II och bogserbåten Assistans i inre hamnen. Korsholm II inre hamnen Vasa. Här ligger Korsholm I och II, samt bogserbåten Assistans i inre hamnen. Vykort från Olavi Laaksos samling.
     
Vasa.  Foto Ingmar West. Juli 1958, foto © G Kock.

 

 
Vasa. Vykort. Vasa. Vasa. Vasa.
Korsholm 1 och ll. Korsholm ll skymtar emellan. Foto Vasabåtarna. S/s Korsholm  och Korsholm II bakom i Umeå. Korsholm ll midsommar pyntad. K A Nyström
Korsholm ll midsommar pyntad. K A Nyström S/s Korsholm ll  och Korsholm bakom i Vasa. S/s Korsholm II och Korsholm III:an till höger liggandes i Umeå. Korsholm ll och Korsholm framför. K A Nyström. S/s Korsholm II.
Korsholm ll och bogseraren Assistans. 1960 1960
S/s Korsholm II inre hamnen Vasa. S/s Korsholm II. S/s Korsholm II lastar bil. S/s Korsholm II och s/s Örnen [1] liggandes i inre hamnen, Vasa. Foto Mikael Blombergs samling. S/s Korsholm II och Korsholm möts till havs! Foto Mikael Blombergs samling.
Korsholm III och II. Möte till havs, fotat från Korsholm III gissningsvis, foto Mikael Blombergs samling.  Korsholm II till havs. I Umeå. Foto © Silja Line
Upplagd i Vasa. I Umeå hamnen, vykort egen samling. Foto Mikael Blombergs samling. Foto Mikael Blombergs samling. Umeå
Slutet av 50-talet i Vasa, foto © N-O Nordström, K Nordströms samling. I Umeå 1960. Kapten Lars Onnela 1962.
S/s Korsholm II som marinens stabfartyg "Korsholm" i början av 60-talet, bild från Mikael Blombergs samling.     1964 Modell av Tony West, bild från Mikael Blombergs samling.

Vasabåtarna -nostalgi!
© Kenneth Herrgård
Sidan uppdaterad 2024-03-03