5/12 1963, dop och sjösättning med Margareta Wettermark som döper fartyget.  
    Vid utrustningskajen. GA-lan.
  Helsingborg 5/6 1964 Kiel 10/6 1964, foto F Magnussen.
Kiel 10/6 1964, foto F Magnussen. Kiel, juni -64.  
Saxat ur SST 1965 om Scania, egen samling. Scania i Korsør.
Prinsessan Christina och Scania. Senare blev de Botnia och Scania Express.   Vykort egen samling.
Top Bar i skorstenen sett akterut. Röksalong. Matsal. Bildäck. Scania i Korsør. © Foto JB Jensen.
  Foto © L. Petersson. Vykort. Vykort, egen samling. Foto Björn Roos.
Kiel, vykort. Kiel
1964        
Parti från vykort, egen samling. Foton från Johan Snellmans samling. Korsör sommar 1966.
      Köpenhamn 1970. Scania i Landskrona 1971, vykort egen samling.
Vykort från 1971 Mikael Blombergs samling.