"Här finns tidtabeller och priser på resorna så att Du kan jämföra lite. Kan Du hjälpa till med nån tidtabell så vore jag glad! Lägg märke till att i tidtabellerna på sextiotalet så står varje dag i månaden tryckt/och vilka fartyg! En eloge till Olavi Laakso och Mikael Blomberg som hjälpt mej med gamla tidtabeller och har sånt tålamod med att scanna bilder! -TACK!

»Tidtabeller från 50/60 och 70-talet hittar du här«
»Tidtabeller från 80/90-talet hittar du här«


Vasabåtarna -nostalgi!